kabolykaboly 2kaboly 2kaboly 2kaboly 2

 

“… el respeto por los procesos de vida no sólo llega hasta “descubrir al niño” sino que además incluye a los niños, adultos y a todos los seres vivos.” 
R. Wild

  

KABOLY és un servei d’atenció i acompanyament en els àmbits psicoeducatiu i sociofamiliar desde la mirada transversal de la pràctica psicomotriu vivencial-relacional Aucouturier.

Va dirigit als infants i a les seves famílies en les orientacions educativa-preventiva i d’ajut terapèutic.

 

“Tocar al niño es tocar el punto más delicado y vital, donde todo puede decidirse y renovarse, donde todo está lleno de vida, donde se hallan encerrados los secretos del alma, por ahí se elabora la educación del hombre del mañana.” 
M. Montessori

El nostre acompanyament es fonamenta en:

Acollida i respecte: oferim una acollida de confiança a les famílies i un acompanyament  respectuós cap als processos propis i únics de cada infant i família.

Relació i compromís: busquem de manera conjunta, respostes ajustades a les necessitats del moment de cada sistema familiar i dels membres que el composen.

Intervenció específica: oferim sessions de psicomotrictat relacional per als infants i famílies, segons les edats i la demanda de cada família en un entorn preparat.

Treball coherent i coordinat: realitzem una tasca socio-educativa i d’ajut terapeutic en coordinació amb els diferents serveis i agents educatius i específics de la xarxa, facilitant un entron cohesionat i promovent el treball interdisciplinar.

Mirem els tres nivells d'intervenció de manera integral i transversal: el personal, el familiar i l' escolar i sociocomunitari.

La mirada psicomotriu entén a l' infant desde les seves capacitats i potencialitats i no desde les carències. Entenem a l' infant com a ésser únic, d' acció (iniciativa i poder de desició), de relació i comunicatiu.