La pràctica psicomotriu relacional

“… la práctica psicomotriz permite al niño liberar sus emociones y progresivamente atenuarlas sin reprimirlas."

B. Aucouturier

  

La pràctica psicomotriu es definex com a disciplina, i es basa en els seguents eixos: el coneixement i la relació del nen amb ell mateix, amb l'altre i amb l’entorn.

Ofereix un espai privilegiat per a l'expressió del món intern de l’infant i de descoberta del que l'envolta.

Permet acompanyar i atendre la globalitat dels infants: el moviment, l’afectivitat, l' emoció, el pensament, la relació, en el seu context familiar i social.

 

“... adpatar nuestras acciones a lo que el niño necesita, no en relación con los años que tiene, sino respecto a como ha vivido esos años suyos de vida.”

Maryorie Dantagnan

 

Alguns objectius de la intervenció psicomotriu vivencial-relacional:

_Oferir als infants un espai segur d'activitat lliure i espontánea, on el nen és reconegut i pot dir-se desde el seu desig autèntic, com a motor del seu aprenentatge.

_Facilitar un entorn preparat que permet l’exploració dels infants i l' expressió creativa pròpia, com a protagonistes dels seus actes i font d' autonomia. El nen com a creador i actor.

_Acompanyar als infants en els processos d' aprenentatge, comunicació i relació i oferir-los suport en les pors i dificultats que manifestin durant aquests processos.

_Acompanyar tant en les experiències de plaer com en les situacions d' angoixa, malestar o bloqueig a través de l' expressió motriu, del simbòlic i la representació.

_Facilitar que els nens puguin anar sentint i coneixent el seu propi cos, en les diferents etapes del seu desenvolupament per a la construcció de sí mateixos.

_Afavorir la simbolització del nens i nenes, el pas de la pulsió a la descentració i al pensament i lacomunicació.

_Oferir un espai de representació d' un mateix i de la seva història personal, com a part del procés de la seva construcció i maduració identitària.

_Oferir un espai on les dimensions temporal i espaial permeten als nens i nenes anar autorregulant els ritmes interns i anar conquerint els externs.

_Facilitar vivències i experiències vinculars segures en un entorn afectiu que promou el bon tracte als infants.

_Acompanayar en el camí del creixement personal i la construcció positiva d' un mateix i el pas a la socialització.