La sessió de psicomotricitat

"Sin emoción no hay memoria."

Myrtha Chokler

 

 

"En el juego y solo en el juego, pueden el niño o adulto crear y usar toda su personalidad y el individuo descubre su persona solo cuando se muestra creador."

D.W. Winnicott

 

 

La sessió de psicomotrictat es desenvolupa en un context de seguretat física i afectiva, facilitat tant per l’ adult com per l’ espai i els materials, i en un temps concret i organitzat.

El ritual d' entrada: és el moment d' acollida i en el que cada nen hi té un lloc i se’l reconeix.

L’ estona d' expressivitat motriu: és el moment del joc sensoriomotor i per a la expresivitat motriu i l' aparació del joc simbòlic.

L’ estona de representació: és el temps de l’expressivitat plàstica, el moment de parar el cos i donar pas a la descentració afectiva afavorint el pensament.

El ritual de sortida: és el moment de reconeixement de tots els nens i nenes en la seva individualitat i en el grup, a través dels jocs que han sorgit durant la sessió, de donar pas a la finalització de la sessió i a la sortida.

 

àmbit educatiu i preventiu:

“Un niño que sabe que su figura de apego es accesible y sensible a sus demandas le da un fuerte y penetrante sentimiento de seguridad, y la alimenta a valorar y continuar la relación.”

J.Bolwlby

 

 

“Podemos decir que la historia del crecimeinto del niño es la historia de una dependencia absoluta, que va disminuyendo gradualmente y avanza a tientas hacia la independencia.”

D.C . Winnicott

 

Sessions d’acompanyament psicomotriu en família en grups reduits: per a infants i els seus referents familiars. Creiem en el saber fer intuitiu dels pares i mares i l' acompanyem a partir d' un estar respectuós que fomenta el plaer de l' acció a través del joc compartit. Aquest temps exclusiu d' estar en relació afavoreix el mantenir un vincle d’ aferrament segur i de qualitat.

Sessions de psicomotricitat educativa en petit grup, per a infants, on els nens i nenes gaudeixen d’ una estona de joc i són acompanyats en aquest procés d’expressió i creixement que permet anar passant del plaer d’ actuar al plaer de pensar.

               

àmbit de l’ acompanyament i ajut terapèutic:

"Nuestra mirada se realiza desde lo que el niño tiene y no desde lo que carece."

Myrtha Chokler

 

 

Sessions de pràctica psicomotriu d’ajut en grups reduits  i en sessions individuals, segons la necessitat de cada infant.

Aquestes sessions van dirigides a infants i van orientades cap a poder disminuir, desbloquejar o restaurar les diverses situacions personals, familiars i socials que dificulten el procés de creixement dels infants, així com facilitar un ambient en el que els infants puguin desenvolupar al máxim les seves capacitats (motrius, emocionals, cognitives i relacionals).