Webs i recursos

AEC Associació per a l’expressió i la comunicació    

www.aecassociacio.org 

Tariqa Psicomotriu

www.tariqapsicomotriu.blogspot.com.es 

Centro de acompañamiento a la Infancia y la Familia

www.veronicaanton.com

Associació catalana d’atenció precoç

www.acap.cat

Generalitat de Catalunya. Benestar i família

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/

Generalitat de Catalunya. Acolliment i adopció

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/acolliments_i_adopcions/

Adopció, postadopció, acolliment, criança i educació

http://adopcionpuntodeencuentro.com/web/

Aldees Infantils SOS de Catalunya, ONG d' ajuda a la infància i la família (programes de prevenció, protecció i autonomia)

www.aldeesinfantils.org

Save the Children. Documentos-parentalidad

http://www.savethechildren.es/cen_doc.php?idtema=21&idtipod=0 

Fundació Vidal i Barrauqer- documents                        

http://www.fvb.cat/cas/

Recerca i divulgació sobre els bons tractes a la infància i la teoria de l' aferrament

www.buenostratos.com 

Web orientada a sensibilitzar sobre el dret dels infants 0-6 anys a viure la seva infància sent respectades les seves necessitats reals

www.permisoparasernino.pe

Revista de psicomotricidad                                            

www.revistadepsicomotricidad.com

 Revista electrònica d’ investigacio i innovacio educativa, Monogràfic sobre psicomotrictat:

http://www.uib.cat/ant/infsobre/estructura/instituts/ICE/revista_IN/pags/cat/numero-actual.html

Revista Viure en família 

http://viureenfamilia.grao.com

Milanta, materials creatius per a l' educació

www.milanta.net 

Materials, joguines i recursos educatius

www.jugarijugar.com